§ 1) Alla kostschema är skrivna på svenska. Kostschema via viktkontrollen erbjuds till länder i Norden är skrivna på svenska. 

§ 2) Att ange någon annans personuppgifter är falskt intygande och kan polisanmälas.

§ 3) Denna tjänst är endast för personer över 18år. Personer under 18 år får inte handla kostschema via Viktkontrollen.

§ 4) Priset för tillgång till ett individuellt kostschema är 179 kr en engångsavgift. Direktbetalning via Paypal www.paypal.com eller Strupe www.stripe.com.

§ 5) Vi avsäger oss allt ansvar vid framkallad sjukdom /allergi / överkänslighet.Kunden har ett egenansvar att kontrollera sin hälsa hos läkare samt rådfråga läkare innan påbörjad diet.

§ 6) Kostschemat är enbart en rekomendation under en 6 veckors period som viktkontrollen rekommenderar för att klienten skall kunna gå ner i vikt (bränna fett), gå upp i vikt (öka i muskelmassa), eller bibehålla sin vikt (bränna fett och bygga muskler samtidigt). Kostschemat är en uträknad beskrivning på vad du kan äta under 6 veckor. En PDF fil kommer att skickas ut till din mail.

§ 7) Kaloriberäkningen är räknat på råvaror från www.slv.se näringsdatabas, näringsinnehåll. Kaloriskillnad i kostschemat är beroende på vilket alternativ kunden väljer, och kan därför variera på total kalorimängd

§ 8)Ett utförd köp innebär att ditt till kostschema som innefattar de parametrar du anger kommer att skickas inom 48h till din angivna e-post. Observera att mail från viktkontrollen kan hamna i skräpposten och det är då upp till kunden att kontrollera detta.

§ 9) När du som privatperson utför ett köp genom viktkontrollen går ditt köp under Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 9 § Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14).
Undantag från ångerrätten i Kap 2, 11§ 1. En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. 2. En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. 3. En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten. 4. Avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt. 5. Avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
Genom att bekräfta dessa avtalsvillkor godkänner även beställaren att tjänsten påbörjar under ångerfristen och att beställaren avsäger sig ångerrätten.