§ 1) När du som privatperson utför ett köp genom viktkontrollen går ditt köp under Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 9 § Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14). 
Undantag från ångerrätten i Kap 2, 11§ 1. En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. 2. En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. 3. En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten. 4. Avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt. 5. Avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
Genom att bekräfta dessa avtalsvillkor godkänner även beställaren att tjänsten påbörjar under ångerfristen och att beställaren avsäger sig ångerrätten.